02 March 2011

Logo rasmi kupiah putih bukit mertajamKupiah putih bukit mertajam mempunyai beberapa logo rasmi untuk produknya tetapi logo diatas ini merupakan logo utama dan yang telah didaftarkan di Kementerian Perdagangan Malaysia dibawah "TRADE MARKS ACT 1976" dengan nombor pendaftaran : 98012786.


Kupiah putih bukit mertajam telah menggunakan logo ini sejak tahun penciptaannya iaitu 1936 dan jika diteliti logo ini membawa maksud ciri-ciri ketahanan dan kekuatan. Ciri-ciri ini dapat dilihat melalui dua perisai dan dua mata tombak yang terdapat didalam logo ini.


Berikut merupakan salinan daripada sijil trade mark yang telah didaftarkan :

No comments:

Post a Comment

Followers